Aspectics on spirituaalse tehnoloogia meetod isiksuse osade integreerimiseks. See on lihtne ja tõhus meetod soovimatutest emotsionaalsetest ja psühholoogilistest seisunditest vabanemiseks, vaimseks enesearenguks ja integratsiooniks. 
Isiksuse osad sisaldavad erinevaid mahasurutud tundeid ja mõtteid, mis on sageli rahulolematuse ja tasakaalutuse aluseks. Neid ära tundes ja neutraliseerides leiame endas tasakaalu ning saame liikuda kõrgematele teadvuse tasanditele. Kasutan ka Zivorad Slavinski ühte kõige uuemat ja mõjusamat maatriksist väljumise meetodit, mis võimaldab saada imepäraseid kogemusi, nähes ja ühendades iseendaga imelisi tundeid, omadusi, teadmisi...